KRONA – REGLETA

                                   Krona regleta ima dve strane: gornju i donju. Gornja strana je kablovska, a donja ranžirna.

                                  Na slici je prikazana unutrašnjost  IROS – 1. Ovaj naziv piše na poklopcu samostojećeg  izvodno  razvodnog  kablovskog ormana  IRO1. Sa leve strane nalaze se dve rastavne reglete, na kojima su sa gornje – kablovske strane upucane odgovarajuće parice zvezda četvorki. Sa donje strane upicani su ranžirni provodnici. Oni predstavljaju paricu, gde je a žila uvek svetlije, a  b žila tamnije boje.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Advertisements

grupno použeni kablovi

Elementi upredanja grupno použenih kablova su zvezda četvorke. Grupno použeni kablovi se sastoje od osnovnih grupa. Osnovne grupe čine zvezde četvorke. U grupno použenom kablu početna ( glavna ) grupa se obavija termoplastičnom trakom ili sintetičkim nitima crevene boje.

Osnovna grupa sadrži pet zvezde četvorke. U svim zvezda četvorkama boja izolacije ( provodnika ) žile  b, c, i d  se ne menja. Boja izolacije b žile je crna, c žile plava, a d žile narandžasta. Prva  a žila se menja. Boja  izolacije a žile u prvoj četvorci je crvena, u drugoj zelena, u trećoj siva, u četvrtoj žuta i u petoj bela.

tabela za razbrajanje)

Početna grupa kabla TZ

                    Na slici se vidi početna grupa TZ kabla, kapaciteta 50 parica.  Svaka grupa se odvaja kablovskim čvorom (kanap obmotan oko svake grupe). Pošto je ovo kabl sa termoplastičnom izolacijom potrebno je svaku grupu odvojiti pvc vezicom, ali može i ovako. Vezice se brže postavljaju. Njihov „višak“ se odseca sečicama.

                          Početna grupa, kao i ostale grupe ima 5 zvezda četvorki. Svaka četvorka je upredena, pa se na taj način lakše razdvajaju. Na slici se lepo vidi kako su razdvojene i lako se uočava a žila svake zvezda četvorke.

početna grupa

TZ kabl

                      TZ – označava da se radi o završnom kablu. Crvenom trakom je obmotana glavna, tj. početna grupa. Ostale grupe su obmotane belom trakom. Ovaj kabl sadrži 5 osnovnih grupa. Svaka grupa sadrži po 5 zvezda četvorki, tj. svaka grupa ima po 10 parica ili 20 žila (provodnika). Kabl na slici oslanja se na 50-odelnu regletu, koja se koristi prilikom pletenja žične forme. Na njoj mogu da se smeste 50 parice.

TZ kabl